National Triathlon Team for 2019

21 January 2019

We represent the main, youth and junior teams of the national triathlon team for 2019. This year, at the international triathlon competitions, Kazakhstan will be represented by 24 athletes: 9 women and 15 men.

Main team:

Ayan Beysenbayev (Akmola region)
Daryn Konysbaev (Almaty region)
Semyon Pivovarov (Shymkent)
Alexander Avtushko (Shymkent)
Meirlan Iskakov (Akmola region)
Sabyrzhan Kossak (Shymkent)
Gaziza Kumakbaeva (Almaty)
Arina Shulgina (Astana)

Youth team:

Temirlan Temirov (Akmola region)
Nikita Kurgansky (Akmola region)
Vladislav Ivanov (Akmola region)
Daria Bychkova (Almaty)
Arman Kydyrtayev (Akmola region)
Nadezhda Bekmaganbetova (Akmola region)
Anastassia Avtushko (Shymkent)
Ashraf Kamalova (Akmola region)

Junior team:

Yerassyl Amanzholov (Turkestan region)
Vladislav Sklyarov (Akmola region)
Alexander Yevtushenko (Akmola region)
Daniel Zubtsov (Shymkent)
Yana Zimnitskaya (Akmola region)
Alikhan Abuseyt (Shymkent)
Vladislav Artyushenko (Almaty)
Natalia Korotkova (Akmola region)